Zelfstandige vroedvrouw 
Nathalie Verhaegen

Professionele begeleiding en advies tijdens je 
zwangerschap en na de geboorte van jullie kindje.

Prenataal

- Prenatale lessen: 
De prenatale lessen duren ongeveer 1 uur.
De onderwerpen worden individueel aangepast aan jullie wensen.
Bv: Borst- en/of flesvoeding, voorbereiding arbeid en bevalling, verloop postpartum, verzorging van de baby,...

Prenatale consultatie:
Tijdens dit huisbezoek worden de verloskundige parameters nagegaan, zoals het meten van de bloeddruk, het beluisteren van de foetale harttonen, evt. controle van de urine, evt. bloedname,...
Ook wordt er informatie gegeven en is er ruimte voor al je vragen.


Postnataal

- Postnatale consultatie:
Zowel na een kort als na een normaal ziekenhuisverblijf kan ik bij je thuis langskomen. 
Na je verblijf in het ziekenhuis heb je vaak ook thuis nog begeleiding en advies nodig tijdens de eerste levensweken van je baby. Ik kan je ondersteunen bij de voeding en verzorging van je baby, de controle van de baarmoeder en evt knipje, controle bloedverlies, evt. hechtingen verwijderen, emotionele ondersteuning bieden, de gutrietest (hielprik) uitvoeren, het gewicht van je baby opvolgen, ... en je krijgt een antwoord op al je vragen.

- Borstvoedingsbegeleiding:
Bij twijfels of bij verwikkelingen kan ik je helpen met tips en begeleiden tijdens de voedingen.